M_yellow

Relationer bygger fastigheter

Tillit är grundförutsättningen för en lyckad relation. Det viktigaste för oss på Melander är att leverera det vi lovar. Vi tar oss an alla uppdrag med stor yrkesstolthet och vi värdesätter gemenskap, både inom teamet och med våra kunder. När vi litar på varandra och jobbar tillsammans blir det enkelt att uppnå våra mål.

Nyheter

Referensobjekt

Melander ska kännetecknas av seriositet och kompetens, men även uppföljning och god kommunikation är ett led i framgång. Allt i syfte för att skapa trygghet, nöjda kunder och gott rykte. Nedan visas ett urval av våra referensobjekt.

Nätet 3
LSS-boende, 18 platser, Norrköping
Industrihall Lundgrens Åkeri
Ny industrihall på 1200 kvm och 2 ha uppställningsplats i Finspång
Kv Ankarstocken
Totalentreprenör för 28 hyreslägenheter i Norrköping city
Kv Kardusen 7
Totalentreprenör för renovering av 140 lägenheter, Ljura Norrköping
Ånestadsskolan
Om- och tillbyggnad av skola i Linköping
Diademet 3
Vrinnevihus. Om- och tillbyggnad åt Hemsö.
Kv. Mjölnaren 17
Totalentreprenör för 30 lägenheter i kulturskyddat område Norrköping city
LSS Fiskeby
Uppförande av LSS-boende i Norrköping. Fastighet i 2 plan, 12 lgh samt komplementbyggnad.
Vallastaden
Stomresning i massivt trä, Linköping

Kundlöfte

kommunikation. ledarskap. lönsamhet. melanderandan.