Ramavtal med Norrevo

Ramavtal med Norrevo – byggservice. Melander bygg får förnyat förtroende för ytterligare en avtalsperiod på 4 år, med start 1 juni. Avtalet avser fortlöpande små- till mellanstora byggservicearbeten inom Norrevos bestånd. Vi gör arbeten på skolor, omsorgbyggnader, kommunala fastigheter, offentliga miljöer etc. ”Som Norrköpingsbo är det såklart roligt, inte bara på ett professionellt plan, [...]

2021-09-16T09:22:28+00:0020-05-2021|
Till toppen