Entreprenad

På Melander Bygg AB jobbar vi med entreprenadprojekt som kommersiella fastigheter, industribyggnader och bostäder, där vi främst arbetar mot professionella beställare som kommuner, myndigheter och privata fastighetsägare.

Vi utför arbeten genom samverkansprojekt, utförandeentreprenad och totalentreprenad. På Melander tar vi helst ansvar för hela processen och totalentreprenad ger oss möjligheten att arbeta med det vi är bäst på. Och det är att hitta tids- och kostnadssparande åtgärder utan att tumma på kvaliteten, hela vägen från projektering till färdig byggnad. Genom vår kunskap kan beställaren säkerställa en leverans i rätt tid genom hela projektet.

Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra kunder och samverkanspartners. På Melander anser vi att tydliga och gemensamma mål är en grundpelare i en sådan relation och för att uppnå bästa resultat ska projektstyrningen genomsyras av våra värdeord; trygga, trovärdiga och stolta.

Vi är BKMA-certifierade och för oss på Melander tar KMA-arbetet (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) aldrig slut. Det är en ständigt pågående process som syftar till att stärka organisationen och förbättra arbetssätten. Allt för att ge oss möjlighet att nå bästa möjliga slutresultat.

Hyresbostäder
Rikshem
Lejonfastigheter
Norrevo
Hemsö