Nätet 3

LSS-boende, 18 platser, Norrköping

Diademet 3

Vrinnevihus. Om- och tillbyggnad åt Hemsö.

LSS Fiskeby

Uppförande av LSS-boende i Norrköping. Fastighet i 2 plan, 12 lgh samt komplementbyggnad.

Söderporten

Söderportens skola i Norrköping genomgår en upprustning av gård och skolbyggnader.