Ramavtal med Norrevo – byggservice. Melander bygg får förnyat förtroende för ytterligare en avtalsperiod på 4 år, med start 1 juni. Avtalet avser fortlöpande små- till mellanstora byggservicearbeten inom Norrevos bestånd. Vi gör arbeten på skolor, omsorgbyggnader, kommunala fastigheter, offentliga miljöer etc.

”Som Norrköpingsbo är det såklart roligt, inte bara på ett professionellt plan, utan även på ett personligt plan att få vara med och bidra och aktivt hjälpa Norrevo att förvalta våra kommunala fastigheter. Vi har sex medarbetare som dagligen jobbar med att bistå Norrevo med sin kunskap och hantverksskicklighet.” Jerry Öhman, byggservicechef.

Senaste nyheterna