Kv Kardusen 7

Norrköping

I detta projekt var Melander Bygg totalentreprenör. Byggnationen startade maj 2019 och beräknades pågå i ca 28 månader. Flerbostadshus bestående av 140 lägenheter fördelat på 3 st huskroppar totalrenoverades invändigt.

Vad: Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Byggstart: maj 2019
Färdigställt: nov 2021
Beställare: Rikshem Norrköping AB

Fler referensobjekt

Nätet 3
LSS-boende, 18 platser, Norrköping
Industrihall Lundgrens Åkeri
Ny industrihall på 1200 kvm och 2 ha uppställningsplats i Finspång
Kv Ankarstocken
Totalentreprenör för 28 hyreslägenheter i Norrköping city
Ånestadsskolan
Om- och tillbyggnad av skola i Linköping
Diademet 3
Vrinnevihus. Om- och tillbyggnad åt Hemsö.
Kv. Mjölnaren 17
Totalentreprenör för 30 lägenheter i kulturskyddat område Norrköping city
LSS Fiskeby
Uppförande av LSS-boende i Norrköping. Fastighet i 2 plan, 12 lgh samt komplementbyggnad.
Vallastaden
Stomresning i massivt trä, Linköping
Miljonprogrammet
700 000 lägenheter i Sverige är i behov av renovering.