Kv. Mjölnaren 17

Fastigheten består av olika byggnader som är sammanlänkade. Vissa delar är kulturskyddade och dessa renoverades varsamt för att bevara dess karaktär. På gården fanns en gammal byggnad som revs och istället ersattes av ett nytt 3-våningshus. Byggt med en prefabstomme av betong och stål. Denna del har en modernare framtoning.

Arbetsområdet var väldigt sparsamt och här fick vi utveckla en metodik av logistik för att möta de utmaningar som ställdes på platsledningen.

Totalt 31 st lägenheter, avsedda för studenter då området ligger i närhet av Campus.

Vad: Totalentreprenad
Byggstart: 2018.09.01
Färdigställt: April 2020
Beställare: Jan Ericsson AB

Fler referensobjekt

Nätet 3
LSS-boende, 18 platser, Norrköping
Industrihall Lundgrens Åkeri
Ny industrihall på 1200 kvm och 2 ha uppställningsplats i Finspång
Kv Ankarstocken
Totalentreprenör för 28 hyreslägenheter i Norrköping city
Kv Kardusen 7
Totalentreprenör för renovering av 140 lägenheter, Ljura Norrköping
Ånestadsskolan
Om- och tillbyggnad av skola i Linköping
Diademet 3
Vrinnevihus. Om- och tillbyggnad åt Hemsö.
LSS Fiskeby
Uppförande av LSS-boende i Norrköping. Fastighet i 2 plan, 12 lgh samt komplementbyggnad.
Vallastaden
Stomresning i massivt trä, Linköping
Miljonprogrammet
700 000 lägenheter i Sverige är i behov av renovering.