LSS Fiskeby

Norrköping

Uppförande av ett LSS-boende i två plan med totalt 12 lägenheter, och en komplementbyggnad.

Byggd på platsgjuten bottenplatta som vi utförde i egen regi och en prefabstomme som levererades och monterades av NOKON. Murad tegelfasad samt tegeltak. En vinterträdgård anlades i anslutning till boningshuset. Bergvärme med möjlighet att använda till kyla i utvalda rum. Detta är den första byggnaden i en ny stadsdel i Norrköping som är under utveckling. #melander-bygg-ab #nyproduktion #norrköping

Vad: Totalentreprenad
Byggstart: 2019-01-14
Färdigställt: Juni 2020
Beställare: Norrevo

Fler referensobjekt

Nätet 3
LSS-boende, 18 platser, Norrköping
Industrihall Lundgrens Åkeri
Ny industrihall på 1200 kvm och 2 ha uppställningsplats i Finspång
Kv Ankarstocken
Totalentreprenör för 28 hyreslägenheter i Norrköping city
Kv Kardusen 7
Totalentreprenör för renovering av 140 lägenheter, Ljura Norrköping
Ånestadsskolan
Om- och tillbyggnad av skola i Linköping
Diademet 3
Vrinnevihus. Om- och tillbyggnad åt Hemsö.
Kv. Mjölnaren 17
Totalentreprenör för 30 lägenheter i kulturskyddat område Norrköping city
Vallastaden
Stomresning i massivt trä, Linköping
Miljonprogrammet
700 000 lägenheter i Sverige är i behov av renovering.