Söderporten

Nybyggnation av skola 3000 kvm, om- och tillbyggnad av matsal.

Norrköpings Kommun investerar för framtiden i Hageby. Söderportens skola genomgår en upprustning av skolgård och skolbyggnader. Byggstart 2017-03-20. Byggnationen kommer att skapa en säker och trivsam miljö att både jobba och studera i.

Under hela byggnationen kommer skolans verksamhet att bedrivas som vanligt vilket betyder att säkerheten runt arbetsplatsen är oerhört viktig, inte bara för entreprenörerna utan även för elever och personal. Ev. byggfakta (m2, mm, etc, specialmaterial, speciallösningar etc).

Uppdraget är en delad entreprenad vilket betyder att vi tillsammans med SM Entreprenad på mark, Månssons Rör och Caverion El & ventilation utför entreprenaden åt Norrköpings Kommun.